Friday, October 21, 2011

Diwali Faraal Chakli poem


Chakli
 चकल चकल चकली 
गोल गोल केली
तल्ल्यानंतर ती
खुसखुशीत झाली

चकली खुसखुशीत 
सहज ती टूटते 
जेव्हा मी ती खातो 
कुर कुर कुर करते 

चक्लीच्या अंगावर 
काटे पुष्कल असती 
नहीं त्यांचा त्रास 
तेही कुर कुर टूटी 

चकली असते खमंग 
तशीच ती चवदार 
ती जणू भुईचक्र 
गरगरीत आकार 

चकली जरी सलग 
पाकल ती आतून 
ही जणू जादू 
आई दाखवी करून 

चक्लीची भाजणी
कद धन्यांची असे
त्यायील  जीवनसत्वे
अपुले टोनिक असे

Written by Prakash Teredesai (Diwali Faraal, Amol Prakashan, Pune)
Diwali Faraal types & how to make them

No comments:

Post a Comment