Wednesday, August 8, 2012

Shri Krishna Aarti in Marathi

                                             
Krishna Janmashtami celebrates the birth of Lord Krishna, who is considered to be the an avataar of Lord Vishnu. 

This divine avataar was born to destroy the evil King Kansa
 
You can read the full story here: Story of Lord Krishna's birth


 

 आरती श्री कृष्णाची

ओवालू आरती मदनगोपाळा ।
श्यामसुंदर गळा लं  विजयंती-माळा ।। ध्रु ।।
चरणकमल ज्याचे अति सुकुमार ।
ध्वजवज्रानकुश ब्रीदाचा तोडर ।। 1 ।।
नाभीकमळ ज्याचेब्रह्मयाचे स्थान ।
ह्रीदयीन पदक शोभे श्रीवत्सलांछन ।। 2 ।।
मुखकमळा  पाहता सूर्याचिया  कोटी ।
वेधीयेले मानस हारपली  धृष्टी ।। 3 ।।
जडित मुगुट ज्याच्या देदीप्यमान ।
तेणे तेजे कोदले अवघे त्रिभुवन ।। 4 ।।
एका जनार्दनी देखियले रूप  ।
रूप पाहता जाहले अवघे तदरूप ।। 5 ।।

1 comment: