Friday, November 12, 2010

Tulsi Aarti Lyrics Words in Marathi

तुलशीची  आरती 
  
तुलसी
  
जय  देवी  जय देवी  जय  माये  तुलशी ||
निज्पत्रहुनी  लघुतर  त्रिभुवन  हैं  तुलशी  || ध्रु ||
ब्रह्मा  केवल  मुलीं  मध्ये  तो  शौरी  |
अंग्रीन शंकर  तीत्हें  शाखापरिवारीं |
सेवा  करिती  भावे  सकलहि  नरनारी  |
दर्शन  मात्रे  पापेन  हरती  निर्धारीं  || १  || जय  देवी  ||
शीतल  छाया  भूतल  व्यापक  तूं  कैसी  |
मंजरीची  आवड  कम्लार्मन्नासी  |
तव  दविर्हित  विष्णु  रहे  उपवासी  |
विशेष  महिमा  तुझा  शुब  करिक्मासीन  || २  || जय देवी  ||
अच्युत  माधव  केशव  पीताम्बरधारी  |
तुझे  पुजन्कालीन  जो  हे  उच्चारी  |
त्यासी  देसी  संतति  संपत्ति  सुखकारी  |
गोसावीसुत  विनवी  मजला  तूं  तारी  || ३  || जय  देवी  ||

No comments:

Post a Comment