Tuesday, November 9, 2010

Vithoba Vittal Aartis in Marathi

विठोभा येही हो आरती 

येही  हो  विठले माझे  मौलीये |
निद्लावारी   कर   ठेवुनी  वाट  मी  पाहे  || ध्रु ||
आलिया  गेलिया  हातीं  धादिं  निरोप |
पंढरपुर  आहे  माझा  माईबाप || येही  हो *||
पिवला पीताम्बर  ऐसा  गगनी  झलाकला |
गरुदावारी  बैसुनी  माझा  कैवारी  आला || २  || येही  हो ||
विथोबांचे राज्य  आम्हां  जित्या दीपावली |
विष्णुदास  नामा  जीवें  भावें  ओवाली  || ३ || येही  हो ||
असो नसो भाव आम्हां  तुजिया ठायां |
कृपाद्रुष्टी पाहे माज्या  पंडरीराया ||4||
येही  हो विठले ||

No comments:

Post a Comment